#lyrics#

VÀ CON TIM ĐÃ VUI TRỞ LẠI
Tìm một con đường
Tìm một lối đi
Ngày qua ngày
Đời nhiều vấn nghi
Lạc loài niềm tin
Sống không ngày mai
Sống quen không ai cần ai
Cứ vui cho trọn hôm nay
Rồi cuộc vui tàn
mọi người bước đi
Một mình tôi về
nhiều lần ướt mi
Chờ tình yêu đến
trong ánh nắng mai
xóa tan màn đêm u tối
cho tôi biến đổi
tâm hồn thành một người mới
Và con tim đã vui trở lại
tình yêu đến cho tôi ngày mai
Tình yêu chiếu ánh sáng vào đời
tôi hy vọng được ơn cứu rỗi
và con tim đã vui trở lại
và niềm tin đã dâng về người
Trọn tâm hồn
nguyện yêu mãi
riêng người mà thôi

Và bây giờ
ngày buồn đã qua
nhiều lỗi lầm
cũng được thứ tha
Tình yêu đã đến
trong ánh nắng mai
xóa tan màn đêm u tối
cho tôi biến đổi tâm hồn
thành một người mới
Và con tim đã vui trở lại
tình yêu đến cho tôi ngày mai
Tình yêu chiếu ánh sáng vào đời
tôi hy vọng được ơn cứu rỗi
và con tim đã vui trở lại
và niềm tin đã dâng về người
Trọn tâm hồn
nguyện yêu mãi
riêng người mà thôi

Dẫu như tôi
phải đi qua vực sâu tối
tôi sẽ không sợ hãi gì
vì người ở gần bên tôi mãi
Và con tim đã vui trở lại
tình yêu đến cho tôi ngày mai
Tình yêu chiếu ánh sáng vào đời
tôi hy vọng được ơn cứu rỗi
và con tim đã vui trở lại
và niềm tin đã dâng về người
Trọn tâm hồn
nguyện yêu mãi
riêng người mà thôi

Và con tim đã vui trở lại
tình yêu đến cho tôi ngày mai
Tình yêu chiếu ánh sáng vào đời
tôi hy vọng được ơn cứu rỗi
và con tim đã vui trở lại
và niềm tin đã dâng về người
Trọn tâm hồn
nguyện yêu mãi
riêng người mà thôi

Và con tim đã vui trở lại
tình yêu đến cho tôi ngày mai
Tình yêu chiếu ánh sáng vào đời
tôi hy vọng được ơn cứu rỗi
và con tim đã vui trở lại
và niềm tin đã dâng về người
Trọn tâm hồn
nguyện yêu mãi riêng người mà thôi.

Nguồn: https://chapelhilltownguide.com/

Xem thêm bài viết khác: https://chapelhilltownguide.com/am-nhac/

Leave a comment