Tam Luận Toàn Tập Tổ Long Thọ Trước Tác, tải về trọn bộ định dạng PDF:
Bồ Tát Long Thọ, là vị Tổ sư thứ mười bốn của Thiền tông Ấn Độ, cũng là vị khai tổ của Tam luận tông (Trung luận, Thập nhị môn luận và Bách luận). Ngài sống vào khoảng cuối thế kỷ 2, đầu thế kỷ 3, nhưng chưa xác định được niên đại chính xác. Trong ba bộ của Tam luận tông, ngài là tác giả của hai bộ. Các luận sư đồng thời đều khâm phục tài biện luận của ngài. Mặc dù tinh thông cả Tam tạng kinh điển, nhưng ngài nghiêng về tạng Luận nhiều hơn. Người đương thời gọi ngài là Phật Thích-ca tái thế. Trong kinh Lăng Già, quyển 9, đức Phật có nói trước về sự ra đời của Bồ Tát Long Thọ trong một đoạn kệ sau đây:

Dịch âm:

Như Lai diệt độ hậu,
Vị lai đương hữu nhân.
Đại Huệ, nhữ đế thính!
Hữu nhân trì ngã pháp,
Ư nam đại quốc trung,
Hữu đại đức tỳ kheo
Danh Long Thụ Bồ Tát
Năng phá hữu, vô kiến.
Vị nhân thuyết ngã pháp,
Đại thừa Vô thượng pháp.

Dịch nghĩa:

Như Lai nhập Niết-bàn,
Về sau sẽ có người.
Đại Huệ, hãy nghe kỹ!
Có người giữ đạo ta.
Ở miền Nam Ấn Độ,
Sẽ có đại tỳ-kheo,
Là Bồ Tát Long Thọ.
Phá chấp hữu, chấp vô,
Vì chúng sinh thuyết pháp,
Pháp Đại thừa Vô thượng.

Vì sự ra đời của Bồ Tát Long Thọ đã được nói trước trong kinh, nên việc ngài xiển dương giáo pháp Đại thừa, trước tác kinh luận cũng là điều dễ hiểu. Bồ Tát Long Thọ truyền pháp cho Ka-na-đề-bà, cũng thường được gọi tắt là Đề-bà, làm tổ sư thứ mười lăm của Thiền tông Ấn Độ. Ngài Đề Bà tiếp tục soạn thêm một bộ luận nữa là bộ Bách luận. Trước khi soạn bộ Bách luận, Đề-bà nghĩ rằng: “Muốn cho chánh pháp được truyền rộng, trước hết phải thu phục, giáo hóa nhà vua.” Nghĩ vậy, ông liền tham gia vào quân đội của nhà vua. Chỉ trong một thời gian ngắn, bằng tài năng vượt trội của mình, ông đã trở thành một vị soái tướng. Ông chỉnh đốn quân ngũ, cải tiến quân luật thành giản tiện và rõ ràng, khiến cho quân đội trở nên nghiêm minh và có tinh thần kỷ luật, luôn phục tùng thượng cấp. Nhà vua rất hài lòng, muốn ban thưởng cho ông, bèn hỏi rằng: “Khanh có muốn điều chi không?” Ông đáp: “Tâu bệ hạ, kẻ hạ thần có học đạo lâu năm, sự hiểu biết không đến nỗi cạn hẹp. Vậy hạ thần muốn xin bệ hạ cho tổ chức một cuộc tranh biện giữa hạ thần với các vị luận sư của những tông phái khác nhau trong nước. Xin bệ hạ đứng ra chứng kiến và xác định việc hơn kém.” Nhà vua vui vẻ chấp thuận đề nghị ấy. Đề-bà liền cho người lập một diễn trường giữa đô thị và niêm yết khắp nơi một luận đề như sau:

1. Phật là bậc cao trổi hơn hết trong tất cả các bậc hiền triết.
2. Pháp Phật là chân chánh nhất trong tất cả các giáo pháp.
3. Tăng-già là đoàn thể tu tập vững chắc hơn hết trong tất cả các tổ chức tu tập.

Ai có thể biện luận bác bỏ được ba điều trên, Đề-bà xin dâng nạp thủ cấp. Các luận sư của những giáo phái khác đều lấy làm bất bình. Họ tìm đến xin tranh luận, và cam đoan rằng nếu thua thì họ cũng sẽ chịu mất đầu. Nhưng Đề-bà đáp: “Mục đích của tôi chỉ là hiển bày chân lý và tỏ tình hữu ái trong chốn nhân sanh, chứ không muốn hại mạng ai cả. Vì thế, tôi chỉ có một yêu cầu là người nào thua tôi trong việc biện luận thì hãy xuống tóc làm đệ tử của tôi.” Các luận sư đều chấp nhận. Cuộc tranh biện bắt đầu. Lần lượt, từng người đều bị Đề-bà khuất phục. Có người đuối lý ngay trong ngày đầu tiên, có người cố tranh biện được đến ngày thứ hai, thứ ba… nhưng rồi cũng đều bị khuất phục. Đề-bà trở thành người chiến thắng cuối cùng. Được chứng kiến tất cả những cuộc tranh biện đó, nhà vua trở nên rất nhiệt thành ủng hộ Phật pháp, luôn khuyến khích mọi người tu học. Ảnh hưởng cũng lan rộng ra khắp nơi trong nước. Chỉ trong mấy tháng sau đó đã có hơn một triệu người phát nguyện quy y Tam bảo. Việc hoằng hóa đã thành tựu, Đề-bà từ bỏ tất cả để vào trong rừng sâu ẩn cư và ghi chép lại các bài thuyết pháp mà ông đã dùng để khuất phục ngoại đạo. Do đó mà hình thành bộ Bách luận.

Ka-na-đề-bà truyền pháp cho ngài La-hầu-la-đa làm tổ sư đời thứ 16 của Thiền tông Ấn Độ. Một trong các đệ tử của ngài La-hầu-la-đa là Tân-già-la (người Trung Hoa gọi là Thanh Mục) sau đó truyền giáo pháp Tam luận cho hai vị vương tử nước Sa-xa là Tu-lợi-da-bạt-đà và Tu-lợi-da-tô-ma. Cả hai vị này đều rời bỏ hoàng cung, xuất gia làm tăng sĩ. Về sau, ngài Cưu-ma-la-thập trên đường du học có dừng lại ở nước Sa-xa một năm, nhân đó được hai vị Tu-lợi-da-bạt-đà và Tu-lợi-da-tô-ma truyền dạy giáo pháp. Khoảng đầu thế kỷ 5, ngài Cưu-ma-la-thập sang Trung Hoa, chuyển dịch các bộ Trung luận, Thập nhị môn luận và Bách luận cùng với nhiều kinh văn khác sang Hán văn. Từ đó giáo lý Tam luận được truyền ở Trung Hoa, xem ngài Cưu-ma-la-thập là tổ khai sáng. Khi đến Trường An, ngài đã được 63 tuổi. Ngài lưu lại nơi đây từ năm 401 đến năm 412, chuyên tâm dịch kinh điển và giảng thuyết giáo pháp Đại thừa.
#TamLuậnToànTập #TamLuận #TrungQuánLuận #BáchLuận #ThậpNhịMônLuận #TổLongThọ #ThiềnTông #TổSưThiền #LongThọBồTát

Nguồn: https://chapelhilltownguide.com/

Xem thêm bài viết khác: https://chapelhilltownguide.com/tinh-yeu/

5 Comments

 • Tam Le
  Posted July 26, 2020 10:16 am

  Nói rất hay phải nhìn mình rồi mới nói

 • Đốn Ngộ Thiền
  Posted July 26, 2020 10:16 am

  Nam mÔ Phật Pháp Tăng

 • Kim Hoa
  Posted July 26, 2020 10:16 am

  Nam Mô A Di Đà Phật
  Bạch Adm Tô Sư Thiền , Tôi có vào nghe những bài trong đây có rất nhiều bài hay, nhưng bài quá dài, những 3-4 tiếng hoặc có bài trên 6-7 tiếng vì không thể ngôi nghe một lúc cho hết được, nên muốn copy ra dạng MP3 để nghe khi lài xe đi đường xa hoặc nghe lại những nơi không có Wifi .. vậy có thể nào Adm Tổ Sư Thiền cắt chia ra là nhiều đoạn, mỗi đọan chừng tiếng rưỡi lộn lại và trong đoạn 1 có liên kết cho đoạn 2 và đoạc 2 có liên kết cho đoạc 3 cho dễ được không ạ?
  Thưa, tôi có thử nhiều cách để tải xuống mà không có cách, các chương trình convert đều chê dài quá ạ.
  Xin đa tạ Adm Tổ Su Thiền.

 • Việt Vũ Thế
  Posted July 26, 2020 10:16 am

  Bạn có tể cho mình đường link , xem tài liệu này viết bằng chữ ở trang nòa ko bạn ? Vì mình nghe tiếng đọc này ko đc rõ , mình cảm ơn bạn trước nhé !

 • Ha Nguyen
  Posted July 26, 2020 10:16 am

  Nam mô bổn sư thich ca mâu ni phật !

Leave a comment