Hỗ trợ kế toán nộp tờ khai, nộp tiền thuế, sử dụng hệ thống Thuế Điện Tử mới của Tổng Cục Thuế bằng Google Chrome
Link tải eSigner.TCT:
Link tải tài liệu:
========NOTE===========
1. MST-ql – mật khẩu đăng nhập bằng mật khẩu vào nộp tiền thuế tại trang – DÙNG QUẢN LÝ TK Ở MỤC 2. vs 3.
2. MST – mật khẩu đăng nhập bằng mật khẩu vào nộp tờ khai thuế tại trang – DÙNG NỘP TỜ KHAI THUẾ
3. MST-nt – mật khẩu đăng nhập bằng mật khẩu vào nộp tiền thuế tại trang – DÙNG NỘP TIỀN THUẾ

Doanh nghiệp mới thành lập đăng ký mới xem tại đây:

Nguồn: https://chapelhilltownguide.com/

Xem thêm bài viết khác: https://chapelhilltownguide.com/tong-hop/

6 Comments

 • vanhong luong
  Posted August 10, 2020 3:31 am

  LInk tải của ban minh tai k đc

 • Trang Bui
  Posted August 10, 2020 3:31 am

  Nôp thuê ma sao phưc tap vây…lam kho..chư đâu phai cai cach hanh chinh…vai qua…vưa mât tiên vưa hai nao….ngay xưa cư ngôi ơ nha…cuôi thang co ngươi co nhân viên tơi thu thuê…phat giây giây biên nhân.hêt chuyên.đơn gian.xem ra thê hê sau bao đông ..hoang tương wa..

 • Thao Vi
  Posted August 10, 2020 3:31 am

  mình không chọn tệp được tờ khai thì phải làm sao ạ, ấn chọn tệp tòe khai mà k chọn được

 • van nguyenthu
  Posted August 10, 2020 3:31 am

  không có menu nộp thuế, hỏi đáp thì phải làm sao ạ

 • Thanh Nguyen
  Posted August 10, 2020 3:31 am

  Trường hợp nộp tiền thuế nhưng ko tìm thấy chử ký số thi lám sao a

 • Hỗ Trợ Kế Toán
  Posted August 10, 2020 3:31 am

  Video tiếp theo sẽ là cách đăng ký tài khoản mới cho Doanh Nghiệp mới thành lập

Leave a comment