Việc chuẩn bị tên và hình ảnh trước khi tạo fanpage nghĩ thì có vẻ đơn giản và hầu hết ít được quan tâm đến. Nhưng chính những việc nhỏ này sẽ thể hiện được rằng fanpage của bạn có chuyên nghiệp hay không. Và theo thống kê thì đến hơn 60% khách hàng sẽ quyết định mua hàng dựa vào hình ảnh, bao bì của sản phẩm. Do đó việc chuẩn bị tốt hình ảnh cho fanpage của mình cũng sẽ giúp bạn tiếp cận khách hàng tốt hơn, tạo được thiện cảm của khách hàng nhiều hơn.
====================================================
Cheat Sheet – Các loại kích thước hình ảnh chuẩn cho facebook (cập nhật 2018)

====================================================
Video là một phần của bài viết: “Quy ước đặt tên và kích thước hình ảnh fanpage”.

Nguồn: https://chapelhilltownguide.com/

Xem thêm bài viết khác: https://chapelhilltownguide.com/tong-hop/

Leave a comment